Szerződés nélküli vételezés – kikapcsolási folyamat

Sokan kérdezték tőlünk mi történik, ha nem kötnek semelyik villamos energia kereskedővel ellátási szerződést a következő évre. A válasz egyszerű: leszerelik a mérőórát és megszűnik az áram ellátás. Akinek tehát szüksége van villamos energiára, annak kötelező villamos energia ellátási szerződést kötni valamely egyetemes szolgáltatóval vagy szabadpiaci kereskedővel.

Alábbiakban összeszedtük az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy jelen információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és a nem-lakossági fogyasztókra vonatkoznak. Ezen információk semmiképpen nem helyettesítik azt, hogy ön az érintett hálózati elosztóval részletes egyeztessen.

Megszűnő villamos energia ellátási szerződés

Megszűnik a villamos energia ellátási szerződés, ha azt akár a fogyasztó, akár a kereskedő felmondja. Vigyázat! Akkor is megszűnik a szerződés, ha az határozott idejű, “lejáró típusú” szerződés volt és a Felek nem hosszabbították meg, vagy nem kötöttek újabb szerződést.

Mérlegkörből kijelentés

Amennyiben egy adott fogyasztási helyre vonatkozó villamos energia ellátási szerződés megszűnik, akkor a kereskedő azt az adott fogyasztási helyet kijelenti a saját mérlegköréből. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a kereskedő lejelenti a területileg illetékes hálózati elosztó felé az ellátási szerződés megszűnésének tényét. Év végén lejáró szerződések esetén általában december második felében jelzik a kereskedők az elosztók felé a mérlegköri kijelentéseket. Amennyiben egy fogyasztási helyet kijelentenek a mérlegkörből, akkor az nem jelenti feltétlenül azt, hogy ott azonnal megszűnik az áramellátás, hanem azt jelenti, hogy onnantól kezdve ún. “szerződés nélküli vételező” státuszba kerül a fogyasztási hely. A szerződés nélküli vételezés állapot kétféle módon szűnhet meg: vagy leszerződik a fogyasztó egy szabadpiaci áram kereskedővel vagy egyetemes szolgáltatóval, vagy pedig leszerelik a fogyasztási helyen a mérőórát és megszüntetik az ellátást.

Szerződés nélküli vételezés

Fontos kérdés lehet, hogy ki és mennyit számláz a villamos energia fogyasztásért, a szerződés nélküli vételezés időtartama alatt. Ilyenkor a hálózati elosztó jogosult kiszámlázni az elfogyasztott villamos energia díját a fogyasztó felé.

Az alkalmazott egységárról 2021 december 22-én jelent meg a Kormány 755/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete, mely az alábbiak szerint módosítja a korábbi szabályozást.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 18.1. pontja helyébe – 2021. december 22. napjától – a következő rendelkezés lép. „18.1. Aki hálózathasználati szerződés vagy villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül a hálózati engedélyes hálózatára csatlakozik, és onnan villamos energiát vételez, a vételezett villamos energia árát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár 110%-án, de legalább a hálózati engedélyes adott évre közzétett, hálózati veszteség beszerzési átlagárán fizeti meg a hálózati engedélyesnek, és ezen túlmenően a rendszerhasználó a rendszerhasználatért a rendszerhasználati díjat is megfizeti. Az ármegállapítás részletszabályait az elosztói szabályzat tartalmazza. A hálózati engedélyes a szerződés nélküli hálózathasználatot a közcélú hálózaton történő beavatkozással megszüntetheti.”

A hálózati veszteség éves beszerzési átlagárát az adott hálózati elosztó nyilvánosan meghirdeti.

  • Az ELMÜ Hálózati Kft. veszteség beszerzési átlagára (nettó Ft/kWh) megtekinthetők itt.
  • Az MVM Hálózat veszteség beszerzési átlagára (nettó Ft/kWh) megtekinthetők itt.
  • Az EON Áramhálózati cégek veszteség beszerzési átlagára (nettó Ft/kWh) megtekinthetők itt.
  • Az OPUSZ TITÁSZ Zrt. által alkalmazott díjak (nettó Ft/kWh) megtekinthetők itt.

Kikapcsolási folyamat

Ha egy fogyasztási hely nem tartozik egyetlen mérlegkörhöz sem, akkor az adott terület illetékes hálózati elosztója, jogosulttá válik felmondani az ún. hálózat használati szerződést, arra az adott fogyasztási helyre vonatkozóan. A hálózathasználati szerződés elosztó részről történő felmondása szigorúan szabályozott, több lépésből álló folyamat, mely egy tájékoztató levél kibocsátásától egészen a mérőóra fizikai leszereléséig tart. A kikapcsolási folyamat eljárás rendjének leírását az adott hálózati elosztó Üzletszabályzata részletesen tartalmazza. Itt most csak néhány fontos lépést emelünk ki.

  • A gyakorlatban a fogyasztó (rendszerhasználó) kap egy részletes tájékoztató levelet a hálózati elosztótól a kialakult helyzetről, és a várható eseményekről. Ebben a tájékoztatóban a hálózati elosztó felszólítja a fogyasztót, hogy egy megadott határidőn belül kössön villamos energia ellátási szerződést valamelyik villamos energia kereskedővel. Erre általában 30 napos határidőt kap a fogyasztó. Figyelem! Ettől eltérő, rövidebb határidő is meghatározásra kerülhet a hálózati elosztó által.
  • Amennyiben a fogyasztó a felszólításnak nem tesz eleget és a megadott határidőn belül nem köt villamos energia ellátási szerződést, és ezen szerződés megkötésének ténye nem jut hivatalosan az elosztó tudomására, akkor a hálózati elosztó felmondja a hálózathasználati szerződést, tájékoztatja fogyasztót a villamos energia ellátásból történő kizárásról, egyidejűleg közli a mérőóra fizikai leszerelésének várható időpontjából.

Javasoljuk olvassa el a földgáz ellátási válsághelyzettel kapcsolatos bejegyzésünket is itt.

Cégünk készséggel áll rendelkezésre, hogy átsegítse önt a fenti nehézségeken és továbbra is biztonságos legyen a villamos energia ellátása.

Keressen bennünket elérhetőségeinken.

Kérdésem van!