Korlátozási kategóriák földgáz fogyasztók esetében

A földgáz ellátás válsághelyzet bekövetkezésekor esetileg korlátozható. Hasznos lehet a földgáz Fogyasztók számára, ha tisztában vannak saját fogyasztási helyik besorolási kategóriájával. A besorolási kategóriákat Határozat rögzíti a következőképpen.

A földgáz teljesítményeket a következő korlátozási kategóriákba kell besorolni:

I. A villamos energiáról szóló törvény alapján villamos energia termelői működési engedéllyel rendelkező, és külön jogszabály rendelkezései szerint energiaforrás-készlet fenntartására kötelezett felhasználók lekötött földgáz teljesítményei. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra.
II. Az I. kategóriába nem tartozó ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú – technológiai károkozás vagy tiszta technológiás rendszerek sérülése nélkül elvonható – 2500 m3/órát meghaladó lekötött földgáz teljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba sorolt földgáz teljesítmények kivételével. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra.
III. Az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú – technológiai károkozás vagy tiszta technológiás rendszerek sérülése nélkül elvonható – 2500 m3/óra és 500 m3/óra közé eső lekötött földgáz teljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba sorolt földgáz teljesítmények kivételével. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra.
IV. Az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú – az I-III. kategóriákba nem sorolható – 500 m3/órát meghaladó lekötött földgáz teljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba sorolt földgáz teljesítmények kivételével. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra.
V. Az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú, 500 m3/óra és 100 m3/óra közé eső lekötött földgáz teljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba sorolt földgáz teljesítmények kivételével. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra.
VI. Az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú 100 m3/óránál nem nagyobb lekötött földgáz teljesítmények – a VII. és VIII. kategóriákba sorolt földgáz teljesítmények kivételével -, amelyeket összevontan gázátadó állomásonként összesítve kell feltüntetni a korlátozási besorolásban. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra.
VII. A II-VI. kategóriákba sorolt felhasználók temperálásra, illetve alapanyag, félkész- vagy késztermék állagának megőrzésére indokoltan biztosított földgáz teljesítményei, amelyek a korlátozásuk elrendelését követően a szállítási rendszerirányító naponta kiadott engedélye alapján igénybe vehetők. A szállítási rendszerirányító műszaki és egyensúlytartási szempontok figyelembevételével jogosult az egyes gázátadókon eltérő időben biztosítani – a felhasználó tényleges órai lekötésének 10%-át nem meghaladó mennyiséget naponta legalább 2, de a szállítási rendszerirányító döntése alapján legfeljebb 8 órás időtartamra.
VIII. Azon földgáz teljesítmények, amelyeket – az alkoholtartalmú italok és üdítőitalok kivételével – az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárásokról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke szerinti alapvető élelmiszerek vagy élelmiszer alapanyagok előállításához és forgalmazásához használnak fel, különösen az élőállat vágásához és feldolgozásához, tej feldolgozásához és kenyérfélék előállításához felhasznált földgázteljesítmények.

Nem korlátozható kategóriába kell besorolni:
a) a rendszerüzemeltetők földgáz teljesítményét a rendszerüzemeltetéshez szükséges mértékig,
b) a lakossági fogyasztók földgáz teljesítményét,
c) a közellátást biztosító felhasználók földgáz teljesítményét a közellátás biztosításához szükséges földgázvételezés mértékéig,
d) azon felhasználók földgáz teljesítményét, amelyek földgáz vételezésének korlátozása az emberi életet vagy egészséget, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a szabadba kerülését eredményezné a veszélyeztetettség elkerüléséhez szükséges földgáz vételezés mértékéig, amennyiben a földgáz teljesítmény – szerződésben meghatározott hőmérséklet alatt történő – elvonása esetén a káros anyagok környezetbe jutása valószínűsíthető,
e) a természetes személyek életvitelszerű tartózkodására szolgáló intézmények, különösen bentlakásos intézmény, kollégium, munkavállalói szálláshely fűtési célra lekötött földgáz teljesítményét,
f) járóbeteg-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók fűtési célra lekötött földgáz teljesítményét,
g) lakossági célú alapszolgáltatásokat biztosító szervezetek földgáz teljesítményét, a lakossági célú tevékenység fenntartását biztosító mértékig, ideértve a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyével üzemeltetett gyógyszerraktárt a gyógyszer minőségének megőrzését biztosító mértékig,
h) a folyékony tüzelőanyag tartalékolására nem kötelezett erőművek, fűtőművek és kapcsolt villamosenergia-termelők lakossági távfűtési célra felhasznált földgáz teljesítményét,
i) a lakossági fogyasztó és a közellátást biztosító felhasználó részére távhőt biztosító engedélyesek földgáz teljesítményét az ezek ellátásához szükséges földgáz vételezés mértékéig, ha a távhőt biztosító engedélyesnek nem áll módjában más tüzelőanyagra átváltani.

Forrás: 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet – a földgáz vételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgáz ellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről