Szabálytalan vételezés miatt fizetett kötbér

A szabálytalan vételezés olyan tiltott tevékenység, amely élet- és balesetveszélyes, továbbá fenyegeti a vagyonbiztonságot, emellett kárt okoz a szolgáltatónak és ezáltal a többi felhasználónak is.

A kötbér a szabálytalan vételezés súlyos szankciója, amelynek célja, hogy a fogyasztókat visszatartsa a hasonló tevékenység végzésétől.

Hogyan kerülheti el a kötbért?

A szolgáltató bármikor, előzetes bejelentés nélkül is jogosult a fogyasztásmérő ellenőrzésére.
A fogyasztásmérő helyszíni ellenőrzésekor Ön vagy képviselője feltétlenül végig legyen jelen.
Az Ön kötelezettsége, hogy óvja a fogyasztásmérőt és a mérési rendszert a sérülésektől, és ha rendellenességet tapasztal, haladéktalanul jelentse a szolgáltatónak!

Ne engedje, hogy az Ön mérési rendszerén, vezetékrendszerén, illetve a fogyasztásmérőn illetéktelen személyek beavatkozást végezzenek.

Amennyiben a fogyasztásmérőn hibát észlel, ne próbálja megjavítani, hanem azonnal hívja a szolgáltató hibabejelentő szolgálatát. Előzze meg a fogyasztásmérő sérülését vagy szennyeződését, felújításkor vagy takarít.

Amennyiben a szolgáltató kötbér fizetésére szólítja fel, panasszal élhet a szolgáltatónál, ha panaszát elutasítják, a MEKH-hez fordulhat.