Ön bejelentette már az energetikai szakreferensének adatait a Hivatal felé? Kerülje el a büntetést!

A 2015. évi LVII. törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7/A. § (1 pontja)  szerint, 2016. december 21-től ENERGETIKAI SZAKREFERENS igénybevételére köteles az a gazdálkodó szervezet, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

  • 400 000 kWh villamos energiát vagy
  • 100 000 m3 földgázt vagy
  • 3 400 GJ hőmennyiséget.

Olvasson tovább a részletekért!

Ugyanezen törvény 21/B. § (1) szerint az igénybe vett energetikai szakreferensnek munkajogilag és társasági jogilag függetlennek kell lenni a gazdálkodó szervezettől.

21/C. § (3) Az energetikai szakreferenst igénybe vevő gazdálkodó szervezet, az általa igénybe vett gazdálkodó szervezet energetikai szakreferens adatait köteles bejelenteni a Hivatal számára.

(4) A megyei, fővárosi kormányhivatal a Hivatal kezdeményezésére kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetet, amely az (1) bekezdésben és a 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.

Az energetikai szakreferens feladatai:

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.

a) figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,

b) tevékenységéről e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalmú és rendszerességű jelentést ad a vállalkozás számára,

c) közreműködik a Hivatal részére készítendő éves jelentés elkészítésében, melyben a gazdálkodó szervezet adatszolgáltatást teljesít a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről, valamint a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról,

d) részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában.

Tegyen eleget a törvényi előírásoknak!   Kérje ingyenes tájékoztatónkat!

Ingyenes tájékoztatást kérek!

Ön bejelentette már az energetikai szakreferensének adatait a Hivatal felé? Kerülje el a büntetést!