Hogyan tudnék én kereskedőt váltani, amikor nálunk csak egyetlen áramszolgáltató és egyetlen gázszolgáltató van?

Hogyan tudnék én kereskedőt váltani, amikor nálunk csak egyetlen áramszolgáltató és egyetlen gázszolgáltató van?

Valóban egyetlen hálózati elosztó társaság van Önnél, viszont nagyon sok kereskedő cég. Ezen kereskedő cégek közül, az üzleti, közigazgatási (állami, önkormányzati) fogyasztók néhány éve már szabadon választhatnak.
A megfelelő kereskedő és a legjobb ajánlat kiválasztása nagyon komoly körültekintést igényel. Minél többet költ a cége energiára, annál fontosabb, hogy tájékozott legyen, amikor az energia beszerzésről dönt.
A következőkben összefoglaltuk Önnek, a legfontosabb tudnivalókat ez ügyben. Szánjon rá néhány percet és olvasson tovább.

Higgye el, megéri Önnek!
Az áram- és gázszolgáltatásban tehát kétféle vállalatról beszélhetünk. Vannak elosztó társaságok és vannak kereskedő vállalatok.
A területileg illetékes elosztó társaságok a hálózati infrastruktúrát biztosítják: áramban például a villamos vezetékeket, transzformátorokat, gázban pedig a gázcsöveket és kompresszorokat. Ezek a társaságok jelenleg a következők:

  • áramban az MVM, ELMÜ–ÉMÁSZ és az E.ON (korábban ÉDÁSZ, DÉDÁSZ, TITÁSZ),
  • földgázban pedig a FŐGÁZ, ÉGÁZ, DÉGÁZ, TIGÁZ DSO illetve szintén az E.ON (korábban DDGÁZ és KÖGÁZ).

Az elosztó társaságokon túlmenően azonban vannak úgynevezett villamos energia és földgáz kereskedő cégek is. Ezek a vállalatok a vezetékben futó árammal illetve a csőben áramló földgázzal kereskednek, azaz az energiát értékesítik a végfogyasztók számára. Az Ön által jól ismert elosztó társaságok legfőbb feladata az, hogy a kereskedők által forgalmazott áramot vagy gázt technikailag eljuttassák a felhasználási helyekre.

Bármely kereskedő céget is választja, mindegyik ugyanazon helyi elosztó társaság hálózatát fogja használni, azaz ugyanazon a villamos vezetéken vagy gázcső hálózaton keresztül, juttatja el Önhöz az energiát.

Szabadon választhat energia kereskedőt.

A hálózati elosztót értelemszerűen nem lehet lecserélni, ugyanakkor az energiakereskedők közül szabadon választhat. Érdemes tudni, hogy az elmúlt néhány évben közel száz új áram illetve gázkereskedő vállalkozás kért és kapott országos kereskedelmi engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH), korábban Magyar Energia Hivatal (MEH).
Van tehát miből választania!

Történelmi okok miatt ugyanakkor mégis nagyon valószínű, hogy jelen pillanatban – ha még soha nem váltott kereskedőt – akkor az Ön energia kereskedője és a hálózati elosztó cége ugyanazon cégcsoporthoz tartozik: például EON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (elosztó) illetve EON Energiakereskedelmi Kft. (kereskedő) vagy például Tigáz DSO Földgázelosztó Kft. (elosztó) illetve Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (kereskedő).

Mindennek azonban nem kell feltétlenül így lennie. Az olcsóbb áram és olcsóbb gáz érdekében, ma már elengedhetetlenül fontos az összehasonlítás. Ha ez energia beszerzés során több helyről kér ajánlatot és gondosan összehasonlítja az energiaszolgáltatók ajánlatait, kiszámolja az éves költségét és megtakarításait, akkor egy átgondolt kereskedőváltással sokat spórolhat az energia költségeken. Tehát lehet olcsóbb az áram, lehet olcsóbb a gáz.

Liberalizáció, energiaipari piacnyitás, szabad versenyes áram- és földgázpiac, egyetemes szolgáltatás, rendszerhasználati díj, áram áremelkedés, áramszolgáltató váltás, gázár moratórium, rezsicsökkentés, földgáz kereskedő, hálózati elosztó, védendő fogyasztó.

Néhány azon kifejezések közül, amelyekkel a TV-ben, a rádióban és sajtóban, nap mint nap találkozhat. Bonyolultnak tűnő szavak ezek, de nem azok.

Ahhoz hogy élni tudjon a kereskedőváltás adta lehetőségekkel és ténylegesen csökkenteni tudja az éves villanyszámláját vagy gázszámláját, olvassa el az alábbi tájékoztatást.

Az alábbi szemléltető ábrák az áram és földgáz versenypiac szereplőit mutatják be.

Nagyításért klikkeljen a képekre!

aram_versenypiaci_szereplok

gaz_versenypiaci_szereplok

Mi a legfontosabb az Ön számára?

Ha Ön kis- vagy középvállalkozás – KKV- tulajdonosa vagy döntéshozója, vagy közigazgatási (állami, önkormányzati) intézmény vezetője, akkor nagyon fontos tudnia arról, hogy néhány évvel ezelőtt gyökeresen megváltozott az energia ipari törvényi szabályozás. A 2007 évi LXXXVI. villamos energiáról szóló törvény illetve 2008 évi XI. földgázellátásról szóló törvény lényegében újra rajzolta a magyar energia ipari piacot.

Mely változások érintik Önt?

Megszűnt a közüzem.
Mind az áramszolgáltatás, mind a gázszolgáltatás terén megszűnt a korábban jól megszokott közüzemi ellátás és létrejött az ún. egyetemes szolgáltatás illetve a szabad versenyes áram és gáz piac. Az egyetemes szolgáltatás hatóságilag szigorúan ellenőrzött árakon és szolgáltatási színvonalon zajlik, viszont csak a háztartási illetve kisüzleti fogyasztók jogosultak ezt igénybe venni. A szabad versenyes áram és földgázpiacon, ugyanakkor a kereslet-kínálat törvénye uralkodik és ezen a piacon lényegében minden fogyasztó szabadon vásárolhat magának áramot vagy gázt, beleértve az imént említett lakossági és kisüzleti fogyasztókat is.

EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSSZABAD VERSENYPIAC
az ár hatóságilag ellenőrzöttaz árak szabadabban mozognak,
ezzel együtt nagyobb árkockázat
a szerződéses feltételek hatóságilag ellenőrzöttekegyedi szerződéses feltételek
a szolgáltatási színvonalat a hatóságok folyamatosan ellenőrzikkisebb mértékű szabályozás
A szerződés határozatlan időre szólegyedi szerződéses feltételek
a gáz minősége és az elosztó gázvezeték hálózat
mindkét szolgáltatásban megegyezik
a védendő fogyasztókat és a gázár támogatást mindkét terület kezeli

Különvált az értékesítés és az elosztás mind az áram-, mind a gázszolgáltatásban.

Az elosztó vállalatok jogilag különváltak a kereskedő cégtől. Ma már jóval több áram és gázkereskedő vállalat működik aktívan Magyarországon, mint amennyi elosztó társaság van. Míg az elosztói tevékenységre az egyes elosztó cégeknek területi monopóliuma van, addig a kereskedők általában országos szinten tevékenykednek. Ez azt jelenti, hogy egy-egy adott elosztói területen akár nyolc-tíz vagy még több kereskedő cég is jelen lehet.
Áramszolgáltatásban … különvált a villamos energia értékesítése és a hálózati elosztás. Míg korábban ugyanaz a vállalat volt a villanyvezetékek, transzformátorok és tartó oszlopok tulajdonosa, mint amelyik a vezetékekben áramló energiát értékesítette, mára ez a helyzet radikálisan megváltozott. Az áramellátás infrastruktúráját továbbra is a területileg honos. és jól ismert helyi hálózati elosztó cégek biztosítják (MVM, ELMÜ–ÉMÁSZ, és az E.ON, azaz korábban ÉDÁSZ, DÉDÁSZ, TITÁSZ) ugyanakkor a vezetékben folyó áramot, ma már bármely országos engedéllyel rendelkező áramkereskedő cégtől is meg tudja vásárolni.

Gázellátásban … különvált a földgáz értékesítés és elosztás. A földgáz-szolgáltatásban is nagyon hasonló a helyzet. Itt is különvált a földgáz értékesítés és az elosztás. A földgáz ellátáshoz szükséges hálózati infrastruktúrát (csővezetékek, gázátadó állomások, kompresszorok stb.) továbbra is a területileg honos, és jól ismert helyi hálózati elosztó cégek biztosítják (FŐGÁZ, ÉGÁZ-DÉGÁZ, TIGÁZ DSO illetve az EON, azaz korábban DDGÁZ és KÖGÁZ) ugyanakkor a csővezetékben áramló gázt, ma már bármely országos engedéllyel rendelkező gázkereskedő cégtől is meg tudja vásárolni.

Különváltak a díjtételek a villanyszámlán és a gázszámlán.

Míg korábban egy viszonylag egyszerű közüzemi számlaképpel találkozott, a piacnyitás óta egy meglehetősen részletesen kibontott díjelemekkel kell barátkoznia.

Az áramszámlában különvált a villamos energiadíj, (más néven forgalmi vagy alapdíj) és a rendszerhasználati díj (más néven közvetített szolgáltatás díja). Bár ezek általában közös számlán kerülnek kiszámlázásra, az energiadíj az áram kereskedőt, a rendszerhasználati díj a területileg illetékes hálózati áramszolgáltató céget illeti meg.

A gázszámlában  különvált a gázdíj és az alapdíj, tovább megjelentek új tételek is. A gázdíjat magáért földgázért, az alapdíjat – más néven rendszerhasználati díjat – pedig a gázszolgáltatás rendelkezése állásáért kell fizetni. Ez utóbbi magában foglalja a földgáz tárolás, -szállítás és -elosztás, valamint a rendszerirányítás díját.

Mind az áram beszerzés, mind a gáz beszerzés esetén igaz, hogy az energia díjon sokat tud spórolni egy jól átgondolt és jól időzített kereskedőváltással, a rendszerhasználati díjon viszont áramban semennyit, és gázban is csak kevesebbet. Ezek a díjak ugyanis hatósági árasok, és az ország teljes területén minden szolgáltató cégnél lényegében közel azonos nagyságú.

Különváltak az ügyfélszolgálatok mind az áram-, mind a gázszolgáltatásban.

Míg korábban minden kérdéssel a közüzemi szolgáltatóhoz kellett fordulni, ma már ez a helyzet megváltozott. Az új rendszerben a mérőóra (villanyóra, gázóra) leolvasással és hálózati hibabejelentéssel kapcsolatban a területileg illetékes hálózati elosztó cég hibabejelentő vonalát kell felhívnia, ugyanakkor számlázással, kintlévőségekkel, szerződésmódosítással kapcsolatos kérdésekben a választott energia kereskedője ügyfélszolgálatát.

Mit érdemes tenni az új piaci helyzetben?

Tájékozódni, tájékozódni, tájékozódni.
Az energia beszerzés, az új piaci környezetben jóval tudatosabb vásárlói magatartást igényel, mint korábban. Ha Ön nem jár el körültekintő módon, és nem hasonlítja össze évről-évre a kereskedők aktuális ajánlatait, akkor jelentős összeget is veszíthet a jövőben, azokhoz képest, akik ezt rendszeresen megteszik, és élnek az adódó piaci lehetőségekkel.
Az áramszolgáltató váltás és gázszolgáltató váltás ma már bárki számára elérhető közelségben van. Ez a honlap határozottan azzal a céllal jött létre, hogy segítsen Önnek az energiapiacon kialakult új  körülmények között, és  segítsen csökkenteni az éves villanyszámlát és gázszámlát.

Mivel az áram és gáz árak a szabadpiacon gyakran változnak, emiatt érdemes rendszeresen összehasonlítani a kereskedők által ajánlott aktuális áramdíjakat, és gáz árakat. Aki jókor vált kereskedőt, az olcsóbban vehet áramot és olcsóbban juthat gázhoz, ezáltal jelentős összeget spórolhat meg vállalkozása éves villanyszámlájából és gázszámlájából.

Próbálja ki most piaci árszint kalkulátorunkat!

Kipróbálom

Vagy kérjen egyedi ajánlatot itt!

Egyedi ajánlatot kérek

További információ – Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Gyakran ismételt kérdések